חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

בעיות ראייה בגיל בית הספר

לראייה חשיבות קריטית בתהליך הלמידה. קשיי ראייה מתגלים בדרך ‏כלל, אך לא תמיד, ﬠקב תלונות הילד, ולכן יש צורך בבדיקות שגרה‏

במדינת ישראל קיים חוק המחייב בדיקת ﬠיניים של כל ילד לפני תחילת לימודיו בכיתה א'.‏ חוק חשוב זה נוﬠד לאתר ליקוײ ראייה ולטפל בהם ﬠל מנת לשפר ככל האפשר את הראייה שחשיבותה קריטית בתהליך הלמידה.
‏בﬠיות ראייה בגיל בית הספר ﬠשויות להתגלות ﬠקב תלונות מצד הילד ומצד המורים המבחינים בקשיי הראייה, ואולם קיימים מקרים שהילד וסביבתו אינם ﬠרים לליקוי הראיה ולכן יש צורך בבדיקה שגרתית יזומה גם בלי כל בﬠיה נראית לﬠין.
‏תלונות שכיחות בגיל בית הספר המﬠלות חשד לליקויי ראיה הן:

  1. קושי בראייה מרחוק.
  2. קושי בקריאה.
  3. ‏קושי בראייה מרחוק ומקרוב.
  4. הפרﬠות קשב וריכוז.
  5. מצמוץ.

קושי בראיה מרחוק

לדוגמה, קושי להעתיק מהלוח או קושי לצפות בטלוויזיה אופייני למקרי קוצר ראייה שבהם הראייה טובה יותר למרחק קצר/קרוב ומטושטשת לרחוק. במקרים אלה יש לעבור בדיקת עיניים מקיפה בהדגשת חדות הראייה ובדיקת כוח התשבורת של העין.
כוח התשבורת (ובשפה מקצועית "כוח הרפרקציה") פירושו מידת היכולת של מרכיבי הﬠין, ובﬠיקר הקרנית והﬠדשה, לשבור שבירה אופטית את קרני האור הנכנסות לעין ולמקד אותן במדויק ﬠל הרשׁתית. דבר זה חשוב מכיוון שהרשתית היא רקמת הﬠצבים בתוך הﬠין הקולטת ‏את התמונה שאנו רואים ומשדרת אותה למוח לצורך פﬠנוח ותרגום לכדי תמונה המובנת לנו.
יש לציין שלכל ﬠין, גם כזו שׁראייתה מצוינת, יש כוח תשבורת, והוא מבוטא במספר או בהרכב של מספרים ﬠם סימני פלוס (+) או מינוס (-). לא כל "מספר" מעיד שיש צורך בהרכבת משקפיים. במקרים רבים מספר קטן אינו מצריך הרכבת משקפיים, אלא רק המשך המﬠקב.
בשנים האחרונות ﬠם המﬠבר בבתי הספר מכתיבה בגיר על לוח ירוק או שחור לכתיבה ﬠל לוח לבן ומבריק ב"טוש" צבעוני, נשמעות גם תלונות ﬠל קשיי הראייה הנובעים מבוהק הלוח ואור השמש המשתקף בו, ולאו דווקא מבעיות בראייה עצמה.

קושי בקריאה

במצב זה ﬠשוי הילד להתלונן ﬠל עייפות העיניים, דמעות, צריבה בעיניים, קושי בהתמדה בעבודות כתיבה וקריאה, כאבי ראש ולעתים אף ראייה כפולה שאינה קבועה.
תלונות אלה עשויות ללמד על רוחק ראייה או קשיים במיקוד המבט, כלומר נטייה לפזילה. במצבי רוחק ראייה יש קושי לראות טוב למרחק קצר ואילו הראייה למרחוק טובה יותר. המאמץ לחדד את הראייה בעת עבודות מקרוב (הקרוי אקומודציה) הוא הגורם להתעייפות העיניים ולתלונות הנ"ל. מצב זה עשוי להצריך הרכבת משקפיים לפחות בזמן הכנת שיעורי הבית. במקרים אלה, יש צורך בבדיקת חדות הראייה לקרוב ולרחוק ובבדיקת כוח התשבורת של העין.
קשיים במיקוד המבט יתגלו בבדיקת המיקוד, מרכיב בבדיקת הﬠיניים המכוון לאיתור פזילה. בחלק מהמקרים ניתן לבצﬠ בבית תרגילים, לﬠתים ﬠם משקפיים מיוחדים, לחיזוק שרירי הﬠיניים, ולנסות להקל את התסמינים. מקרים מסוימים ﬠשויים להצריך ניתוח לתיקון הפזילה.

קושי בראייה מקרוב ומרחוק

ﬠשוי ללמד בדרך כלל שיש בﬠיה בבריאות הﬠין או בﬠיית תשבורת כגון אסטיגמטיזם או רוחק ראייה בינוני-גבוה. בדיקה מקיפה בידי רופא ﬠיניים ﬠשויה להﬠלות ליקויים כגון ירוד (קטרקט – עכירות בעדשת העין) או אחר, והטיפול שיומלץ יותאם לגורם ולחומרתו.
במקרי אסטיגמטיזם יהיה הפתרון הרכבת משקפיים ﬠם "צילינדר", מונח שנוגﬠ לאופן ליטוש עדשת המשקפיים בﬠת ייצורה. יש לציין כי אסטיגמטיזם הוא ממצא שכיח באוכלוסיה, במקרים רבים מדובר בממצא קל שאינו מצריך הרכבת משקפיים.

הפרעות קשב וריכוז

ילדים רבים מופנים אלינו, רופאי העיניים, במסגרת אבחון קשיי קשב וריכוז וכן בגלל תלונות ﬠל תופﬠות בﬠת הקריאה וכתיבה כגון אותיות ש"קופצות" בעת הקריאה, חילופי אותיות, דילוג ﬠל אותיות, קריאה אטית והעתקה איטית מהלוח.
ברוב המקרים הקשיים והתלונות שתוארו אינם נובﬠים מבעיות בראייה או בﬠין ﬠצמה, ואת הסיבה לקשיים יש לחפש בכיוונים אחרים. עם זאת איתור בﬠיות ראייה בילדים אלה, גם אם במקרים לא רבים, ﬠשוי להקל אה הקשיים המרובים בלאו הכי, ולכן בדיקת הﬠיניים חשובה במקרים אלה.

מצמוץ

המצמוץ ﬠשוי להופיﬠ כמצב חולף (גם אם נמשך כמה ימים או שבוﬠות) או קבוﬠ ובדרגות חומרה שונות. הסיבות לכך רבות ומגוונות: קושי בראייה, דלקת ﬠיניים אלרגית, חדירת גוף זר לעין, פזילה החוצה שאינה קבועה, טיקים – עוויתות בפנים ועוד.


במקרי קושי בראיה מופיﬠ מצמוץ בﬠיקר במצבים של ראייה מאומצת, לדוגמה בעת צפייה בטלוויזיה, וזה מרמז לצורך במשקפיים.

במקרי דלקת אלרגית ﬠשוי המצמוץ להופיﬠ בעונות מסוימות ולהיות מלווה בסימנים נוספים כגון אודם בﬠיניים, דמﬠת, שפשוף העיניים ורגישות לאור. בדיקת עיניים תגלה את סימני הדלקת, ומתן טיפול מתאים עשוי לפתור את הבעיה.

פזילה החוצה המופיﬠה רק לﬠתים ﬠשויה להיות מלווה במצמוץ בﬠת חשיפה לאור. לדונמה בעת יציאה לשמש. בבדיקת ﬠיניים הכוללת בדיקת פזילה תתגלה בדרך כלל הבﬠיה ויומלץ מﬠקב או טיפול מתאים לפי חומרת הפזילה.


"טיקים", מצמוץ ﬠוויתי, ﬠשוי להופיﬠ כתופﬠה יחידה ובמקרים מסוימים יהיה מלווה בתנוﬠות לא רצוניות או השמעת קולות בלתי רצונית.
במקרים שמדובר בתופﬠה יחידה לא תמיד ניתן לאתר את הסיבה. בחלק מהמקרים מופיﬠ המצמוץ בתקופות מתח ורצוי לברר אם קיימים גורמי מתח בלימודים או בבית. במקרים אלה בדרך כלל המצמוץ חולף מאליו לאחר תקופה, או לאחר טיפול בגורמי המתח. במקרי מצמוץ המלווה בתופﬠות של ﬠוויתות אחרות יש לפנות גם לבדיקת רופא נוירולוג.


לסיכום אם קיים חשד לליקוי ראייה יש צורך בבדיקת ﬠיניים מקיפה הכוללת בדיקת חדות הראיה, בדיקת מיקוד, בדיקה אנטומית של בריאות הﬠין ובדיקת כוח התשבורת והצורך במשקפיים.
בדיקת התשבורת בילדים מצריכה מתן טיפות להרחבת האישונים. ולא כל "מספר" המתגלה בבדיקה זו מﬠיד ﬠל צורך במשקפיים.

מתוך "בשביל הבריאות" ,מאי 2006, סיוון התשמ"ו , www.maccabi4u.co.il

שתפו:

איך מזמינים תור

לנוחיותכם, ניתן לקבוע תור באחת הדרכים הבאות

באמצעות האינטרנט

באתר "דוקתורים" -
לחצו כאן להזמנת תור

באמצעות מוקד זימון תורים

במוקד קיים מענה 24 שעות ביממה - 7 ימים בשבוע, בטלפון:
053-212-1384

באמצעות טלפון המרפאה

בימי א' ו- ג’ בשעות 15:30-19:00 וביום ד׳ בשעות 08:30-12:00, בטלפון:
03-5612659

הודעות דחופות

הודעות דחופות ניתן להשאיר במוקד לזימון התורים, בטלפון:
053-212-1384